κατασκευή πισίνας

Επιλογές σχεδιασμού της πισίνας

Η πισίνα, είναι σύνθετο έργο, οικοδομικό, μηχανολογικό, αλλά και χημικής επεξεργασίας του νερού. Οι κατασκευαστικές λύσεις που υπάρχουν για τη δημιουργία πισίνας είναι με μπετόν ή προκάτ κατασκευές από μέταλλο και πλαστικό. Κάθε κατηγορία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι πισίνες από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) γίνονται σε διαστάσεις και σχέδια που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Για την κατασκευή τους χρειάζεται η χάραξη και η εκσκαφή, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο κάτοψης και τομής που θα καθορίσουν τις διαστάσεις και το βάθος. Βασικό πλεονέκτημα της η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής της και η ελευθερία στο σχεδιασμό της.

Ανά κυκλοφορία του νερού.

O τρόπος ανακυκλοφορίας του νερού της πισίνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διασφάλιση της σωστής και υγιεινής λειτουργίας της. Υπάρχουν δύο τρόποι, η σημειακή υπερχείλιση (skimmer) και η περιμετρική υπερχείλιση. Το skimmer είναι οικονομικότερη λύση αλλά δεν ενδείκνυται για πολύ μεγάλες πισίνες.
Οι πισίνες με skimmer είναι πιο οικονομικές από τις πισίνες με υπερχείλιση διότι δεν χρειάζεται να κατασκευάσουμε περιμετρικό ή πλευρικό κανάλι υπερχείλισης και δεν απαιτείται επιπλέον χώρος νερού, που λέγεται δεξαμενή υπερχείλισης και είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της πισίνας. Κανάλια και δεξαμενή υπερχείλισης, εκτός από το επιπλέον μπετόν θα πρέπει και να μονωθούν κατάλληλα για να εξασφαλίσουμε την περίπτωση διαρροών του νερού.
Στην περιμετρική υπερχείλιση το νερό τρέχει περιμετρικά της πισίνας σε ένα κανάλι το οποίο καλύπτεται με σχάρα 20 εκ. φάρδους, για λόγους αισθητικής της πισίνας. Το νερό καλύπτει όλο το επιχείλιο της πισίνας και φτάνει να υπερχειλίσει ταυτόχρονα σε όλες τις πλευρές της πισίνας μέσα στη σχάρα. Αντίστοιχα ως καταρράκτης στην μία πλευρά μόνο της πισίνας χωρίς την προσθήκη σχάρας, κάνει την πισίνα να φαίνεται μεγαλύτερη και καλύτερη αισθητικά από όλες τις άλλες λύσεις, δίνοντας την εντύπωση της συνέχειας στην επιφάνεια του νερού.

Ανακυκλοφορία με skimmer

Περιμετρική υπερχείλιση Υπερχείλιση στη μία πλευρά “καταρράκτης”

Ι. ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
Η αντλία ρουφάει το 70% της ποσότητας ανακυκλοφορίας από την δεξαμενή υπερχείλισης και το 30% από το φρεάτιο πυθμένα. Το νερό υπερχειλίζει στο περιμετρικό κανάλι ή το κανάλι του καταρράκτη και μέσω σωληνώσεων επιστρέφει στην δεξαμενή υπερχείλισης.
Το σύστημα αποτελείται από τρεις χώρους:
• Την πισίνα
• Την δεξαμενή υπερχείλισης
• Το μηχανοστάσιο
Το νερό εισέρχεται από την δεξαμενή υπερχείλισης και από τον πυθμένα της πισίνας και περνά μέσα από το φίλτρο άμμου τον χλωριωτή και τον ρυθμιστή PH και μετά επιστρέφει στην πισίνα.
Το μηχανοστάσιο αποτελείται από:
• Αντλία κυκλοφορίας
• Φίλτρο άμμου
• Χλωριωτή και ρυθμιστή PH
• Ηλεκτρικό Πίνακα

ΙΙ. ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΣΚΙΜΜΕΡ

Η αντλία ρουφάει νερό 70% από τα σκίμμερ (επιφανειακά απορροφητήρες) και 30% από το φρεάτιο του πυθμένα. Τα περνάει στο φίλτρο, φιλτράρεται νερό και επιστρέφει από τα στόμια προσαγωγής που είναι πάντα απέναντι από τα σκίμμερ για να διώχνουν τα φύλλα, ζουζούνια και σκόνη προς τα σκίμμερ.
Το σύστημα αποτελείται από δύο χώρους:
• Την πισίνα
• Το μηχανοστάσιο (το μεγαλύτερο τμήμα του ενσωματώνετε στην πισίνα) ή περιορίζεται εντός φρεατίου
Το νερό εισέρχεται από τη γραμμή των skimmer και από τον πυθμένα της πισίνας και περνά μέσα από το φίλτρο άμμου τον χλωριωτή και τον ρυθμιστή PH και μετά επιστρέφει στην πισίνα.
Το μηχανοστάσιο αποτελείται από:
• Αντλία κυκλοφορίας
• Φίλτρο άμμου
• Χλωριωτή και ρυθμιστή PH
• Ηλεκτρικό Πίνακα

Οικονομοτεχνική προσφορά κατασκευής πισίνας με
Ι. Υπερχείλιση και μηχανοστάσιο ή
ΙΙ. Προκατασκευασμένα μεταλλικά πλαίσια και Skimmer
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά που αφορούν την κατασκευή της πισίνας την επένδυσή της με liner ή πλακάκι, τον υδραυλικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την ασφαλή και σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις λειτουργία της.
Διαστάσεις
Η κολυμβητική δεξαμενή θα έχει διαστάσεις :
μήκος = 9,0 m,
πλάτος = 4,5 m
μέγιστο βάθος 1,80m και
ελάχιστο βάθος = 0,9 m

Ι.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Ο ηλεκτρομηχανολογικός και υδραυλικός εξοπλισμός για την αυτόματη,
υγιεινή και ασφαλή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:
1. Ένα [ 1 ] Φίλτρο άμμου των 22,0 m3 / ώρα
2. Μία [ 1 ] αντλία των 1,5 HP, 380 VOLT.
3. 250 Kgr άμμου χαλαζιακής, διπλής κοκκομετρίας.
4. Τέσσερα [ 4 ] στόμια εισαγωγής καθαρού νερού.
5. Ένα [ 1 ] στόμιο σκούπας.
6. Μία [ 1 ] σκούπα πισίνας.
7. Τέσσερεις [4] υποβρύχιους προβολείς.
8. Τέσσερα [4] κουτιά διακλάδωσης των υποβρύχιων προβολέων.
9. Ένα [ 1 ] ηλεκτρικό πίνακα πλαστικό με γενικό διακόπτη και διακόπτες τριών θέσεων 1–0–2 για χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία της αντλίας και των φωτιστικών. Με ασφάλειες και χρονοδιακόπτη για την αντλία και τα φώτα. Με ρελαί στάθμης για τον έλεγχο της παροχής νερού στη δεξαμενή υπερχείλισης και μετασχηματιστή για το dc.
10. Περιμετρικά πλαστική εσχάρα υπερχείλισης, πλάτους 18 cm.
11. Τέσσερεις [ 4 ] γωνίες πλαστικές εσχάρας υπερχείλισης, πλάτους 18 cm.
12. Εξήντα [ 60 ] μέτρα γωνιακού πλαστικού προφίλ τοποθέτησης εσχάρας καναλιού.
13. Ένα [ 1 ] χλωριωτή 13 kg της RAINBOW ( ΗΠΑ ).
14. Τρία [ 3 ] ηλεκτρόδια στάθμης για την αυτόματη πλήρωση της δεξαμενής υπερχείλισης, της κολυμβητικής δεξαμενής.
15. Δώδεκα [ 12 ] μέτρα σωλήνα αναρρόφησης επιπλέοντα για τη σκούπα.
16. Μία [ 1 ] απόχη βυθού.
17. Μία [ 1 ] βούρτσα πλαστική της ACQUA SOURCE S.A.
18. Ένα [ 1 ] κοντάρι πτυσσόμενο 2,4 – 4,5 μέτρα της ACQUA SOURCE S.A.
19. Ένα [ 1 ] χρωματομετρικό δείκτη μέτρηση του pH και του Χλωρίου.
20. Μία [ 1 ] σκάλα ανοξείδωτη με 3 σκαλοπάτια ( standard INOX 304 ).

Υδραυλικά δίκτυα.

Θα κατασκευασθούν με όλους τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες πλαστικοί PVC, 10 Atm, τα εξαρτήματα θα είναι γεωμετρικού τύπου (δικλείδες διακοπής ροής, γωνιές, ταυ, λυόμενοι πλαστικοί σύνδεσμοι κλπ ) από PVC, 16 Atm.

Ηλεκτρικά δίκτυα.

Θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά καλώδια ανθυϋγρού τύπου ΝΥΥ, 4 x 2,5 mm² για τους κινητήρες των 380 Volt. Για τις παροχές των φώτων θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά καλώδια ανθυϋγρού τύπου ΝΥΥ, 2 x 4 mm².
Η στάθμη του νερού βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο.

ΙΙ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ SKIMMER ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Η στάθμη του νερού βρίσκεται 15 cm χαμηλότερα από τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο ηλεκτρομηχανολογικός και υδραυλικός εξοπλισμός αποτελείται από:
1. Ένα [ 1 ] Σύστημα αυτόνομης φίλτρανσης.
2. Δύο [ 2 ] ενσωματωμένα SKIMMERS για την αναρρόφηση του επιφακειακού νερού.
3. Τέσσερα [ 4 ] ενσωματωμένα στόμια ανακυκλοφορίας του νερού.
4. Ένα [ 1 ] ενσωματωμένο στόμιο σκούπας.
5. Δύο [ 2 ] ενσωματωμένα φώτα των 100 Watt, 12 Volt με μετασχηματιστή.

Πρόσθετος εξοπλισμός:

1. Μία [ 1 ] σκούπα με πλαϊνά βουρτσάκια.
2. Δώδεκα [ 12 ] μέτρα σωλήνα αναρρόφησης επιπλέοντα για τη σκούπα.
3. Μία [ 1 ] απόχη βυθού.
4. Μία [ 1 ] απόχη επιφανείας.
5. Μία [ 1 ] βούρτσα πλαστική.
6. Ένα [ 1 ] κοντάρι πτυσσόμενο 2,4 – 4,5 μέτρα.
7. Ένα [ 1 ] χρωματομετρικό δείκτη μέτρηση του pH και του Χλωρίου.
8. Μία [ 1 ] σκάλα ανοξείδωτη με 3 σκαλοπάτια ( standard INOX 304 ).

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ι. Κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση καταρράκτη, μηχανοστάσιο, δεξαμενή υπερχείλισης, επενδεδυμένη με κεραμικά πλακίδια (απαιτείται οικοδομική άδεια)
Ενδεικτική τιμή 29.000€
ΙΙ. Κατασκευή πισίνας προκατασκευασμένων μεταλικών πλαισίων με ανακυκλοφορία Skimmer χωρίς μηχανοστάσιο επενδεδυμένη με liner (δεν απαιτείται οικοδομική άδεια)
Ενδεικτική τιμή 18.000€

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση της πισίνας αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή με σημαντικά πλεονεκτήματα. Η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού είναι σχετικά χαμηλή (22-28°C), οπότε εύκολα μπορούμε να το θερμάνουμε ακόμη και με μικρή ηλιοφάνεια. Η περίσσεια θερμότητας τις περιόδους που δεν χρησιμοποιούμε την πισίνα μπορούμε να την διοχετεύσουμε στο σύστημα θέρμανσης της οικίας. Εφόσον μάλιστα αυτό είναι χαμηλών θερμοκρασιών, όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση τότε έχουμε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων που μπορεί να φτάσει και το 50% του κόστους σε σχέση με την χρήση πετρελαίου.
Τους ηλιακούς συλλέκτες μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με το υφιστάμενο λεβητοστάσιο ή ακόμη και να προσθέσουμε μία αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών ώστε να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο την κατανάλωση πετρελαίου. Ο συνδυασμός αντλίας θερμότητας και ηλιακών σχεδόν θα μηδενίσει την χρήση του λεβητοστασίου.

Print Friendly, PDF & Email
Shares
Share This