υπηρεσίες ακινήτων οικοδομής

Κατασκευή ακινήτων από την G.S. Plan

Κατασκευή ακινήτων από την G.S. plan, διαβάστε για τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικές με την Κατασκευή ακινήτων,  Ανακαίνιση Ακινήτων, Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές, Ενεργειακό σχεδιασμό ακινήτων, Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Έκδοση Πιστοποιητικών Ενέργειας, Έλεγχο Ενεργειακής Κλάσης Κτηρίων και άλλες υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ακίνητα – οικοδομές.

Κατασκευή ακινήτων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευή ακινήτων

Υπηρεσίες για την κατασκευή ακινήτων, διαχίρειση (οικιστικά, εμπορικά, κτίρια γραφείων) ή τεχνικών έργων (αντλιοστάσια, βιολογικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας – φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα υποστήριξης ή πλήρους κάλυψης της θέρμανσης κτιρίων κ.α

κατασκευή ακινήτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Κατασκευή ακινήτων με ολιστική βιοκλιματική αντιμετώπιση του σχεδιασμού υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Διαδοχική αντιμετώπιση από τον αρχικό σχεδιασμό στην εξεύρεση των καταλληλότερων λύσεων παθητικού σχεδιασμού, με βάση τις συνθήκες της τοποθεσίας του έργου, στην εφαρμογή των πλέον αποδοτικών συστημάτων κτιρίου και σε τελικό στάδιο στην εφαρμογή Α.Π.Ε. εφόσον συνάδουν με την οικονομία του έργου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

Κατασκευή ακινήτων με μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε., Γεωθερμικά, Ηλιοθερμικά συστήματα,  έμφαση στα Φωτοβολταϊκά και την πώληση ενέργειας προς την ΑΛΓΗΕ και στη χρήση Ηλιοθερμίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση κτιρίων και ιδιαίτερα σε κατοικίες με χαμηλής θερμοκρασίας δίκτυο θέρμανσης και πισίνα.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατασκευή ακινήτων με παροχή αποτελεσματικής διαχείρισης και συντήρησης οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων με στόχο την ποιοτική βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών του κτιρίου, την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των συστημάτων και τελικά την μείωση δαπανών λειτουργίας.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συγκρότηση ολοκληρωμένων προτάσεων από τον σχεδιασμό ως την χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του ρίσκου της επένδυσης

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου. Υποστήριξη διαχείρισης και ελέγχου συμβάσεων, ανάληψη επίβλεψης, παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων και διαχείριση εργολαβίας.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους και τη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων προσομοίωσης για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και την πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων (θερμική άνεση, επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός κ.τ.λ.) μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 Α/2010) ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4014/2011

Περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων και έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας (ΚΕΝΑΚ) και βαθμονόμηση τους. Έλεγχος και έκδοση βεβαιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνεργάτες της G.S. Plan για την κατασκευή ακινήτων

Shares
Share This