12 ΜΑΪΟΥ 2016

NET METERING  ΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση του net‐metering. Από την 8η Μαΐου 2015 άνοιξε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για Net Metering στον ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) για καταναλωτές χαμηλής τάσης. Όλοι πλέον έχουν την δυνατότητα να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν αυτό σημαίνει πρακτικά μείωση κατά το ήμισυ σχεδόν του λογαριασμού που πλήρωνε κανείς μέχρι σήμερα.
Μία τυπική κατοικία που πληρώνει περίπου 1.300€ σε λογαριασμούς ΔΕΗ κάθε χρόνο μπορεί εύκολα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 3Kw να μειώσει στο μισό το συνολικό ποσό ανά έτος.
Για την εγκατάσταση φωτοβολταικ’ών πλαισίων ισχύος 3Kw απαιτείται επιφάνεια στο δώμα του κτιρίου περίπου 20m2 .
Ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς και η συνολική δαπάνη αυτού του συστήματος ενδεικτικά αναλύεται ως εξής:
1. Ένας μετατροπέας (Inverter) 3Kw Fronius Galvo ο οποίος εκτός των άλλων είναι συμβατός με κάθε μελλοντική απαίτηση όπως η χρήση του σε smart grids και συνδέεται απευθείας στο Internet ασύρματα μέσω WLAN χωρίς επιπλέον εξοπλισμού https://www.youtube.com/watch?v=zG5M_cOE0wY .
2. Δώδεκα φωτοβολταικά πλαίσια των 250w το καθένα, με την εγγύηση της Αυστριακής εταιρείας ΚΙΟΤΟ SOLAR http://www.kiotosolar.com/de/assets/media/downloads/produktdatenblaetter/strom/smart60/KIOTO_SOLAR_DB_SMART60_EN_150216.pdf
3. Βάσεις στήριξης αλουμινίου και χημικά αγκύρια για μέγιστη αντοχή στο χρόνο,
4. Ηλεκτρικός πίνακας πλήρως εξοπλισμένος για την προστασία της εγκατάστασης σας,
5. Πιστοποιημένη μετρητική διάταξη για την μέτρηση της παραγωγής σας
6. Και όλη η διαδικασία της αδειοδότησης και σύνδεσης στο δίκτυο.
Συνολική Δαπάνη 4.800€ πλέον ΦΠΑ.

Print Friendly, PDF & Email
Shares
Share This