ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KVOLT

 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΎ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η Συντήρηση  Υποσταθμού Μέσης Τάσης 20KV δεν έχει κόστος αντιθέτως θα σας προστατέψει από δυσάρεστες εκπλήξεις που θα στοιχίσουν πολλαπλάσια στην επιχείρηση σας ή στην επένδυση σας σε ένα φωτοβολταικό πάρκο.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης πρέπει κατ΄ελάχιστο να γίνεται μία φορά τον χρόνο. Επιπλέον της ετήσιας συντήρησης σκόπιμο είναι να γίνεται περιοδικός έλεγχος και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας του Υποσταθμού.

Η περιοδικότητα των ελέγχων στον Υποσταθμό Μέσης τάσης καθορίζεται από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του υποσταθμού.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τους έμπειρους συνεργάτες που θα διασφαλίσουν την σωστή συντήρηση του υποσταθμού για μακρόχρονη και συνεχή λειτουργία του υποσταθμού χωρίς απρόοπτα και εκπλήξεις .

Print Friendly, PDF & Email
Shares
Share This